ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายบุญเที่ยง นันชาดี สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ เกิดวันที่ 3 พฤษภาคม 2480 ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขที่ 60 หมู่ 5 บ้านโคกสูง ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 12 หมู่ 1 บ้านนาข่า ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120 ชื่อบิดา นายหนูจันทร์ นันชาดี ชื่อมารดา นางกว้าง นันชาดี คู่สมรส นางชารี นันชาดี (สกุลเดิม โกษาทอง) อาชีพ ทำนา มีบุตรธิดา 2 คน คือ 1. นางสมนึก สิทธิวงษ์ อาชีพ ค้าขาย 2. นายฤทรัพย์ นันชาดี อาชีพ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า อบต.นาข่า

        ประวัติการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านโคกสูง พ.ศ. 2490 มัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษานอกโรงเรียนโรงเรียนวาปีปทุม พ.ศ.2538 ประวัติการทำงาน เป็นอาสาพัฒนาหมู่บ้านบ้านนาข่า ( อ.ส.ม. ) ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2517 - 2530 ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านนาข่า ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2531 - 2534 ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันตำนาข่า ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 2540 ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกร

        ประวัติผลงานดีเด่นด้านการพัฒนา มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระหว่างหมู่บ้านในเขตตำบลนาข่า ทั้งในการตัด เส้นทางใหม่ หรือพัฒนาเส้นทางเดิม ให้มีความสะดวกในการ เดินทาง รวมทั้งทำหน้าที่ชั่งน้ำหนักเด็ก และทำแบบสำรวจความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านด้วยความเอาใจใส่ ดูแลทุกข์สุขของลูกบ้านอย่างไม่ขาดตก บกพร่อง ปฏิบัติหน้าที่ช่วงดำรงตำแหน่งกำนันตำบลนาข่า โดยมุ่งพัฒนาในทุกๆ ด้านจนมี ผลงานเป็น ที่ปรากฏ รวมทั้งการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น - ประกวดหมู่บ้านได้ ลำดับที่ 1 ของอำเภอวาปีปทุม - ประกวดหมู่บ้านได้ ลำดับที่ 1 ของจังหวัดมหาสารคาม - ประกวดการออกร้านงานออนซอนกลองยาวชาววาปี ได้ลำดับที่ 1 - ประกวดหมู่บ้านได้รางวัลรองชนะเลิศ ระดับอำเภอ - เป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคามไปร่วมงาน ทส.ป.ช. ที่จังหวัดอุบลราชธานี - ร่วมพัฒนาหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลนาข่า ในรูปของโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการคอนกรีตหมู่บ้าน โครงการน้ำประปาหมู่บ้าน โครงการขุดลอกลำห้วย เป็นต้น - ร่วมปลูกป่ากับฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานป่าไม้จังมหาสารคาม - บริจาคที่ดินเพื่อตัดถนนสายหนองบัวกุดอ้อ – นาข่า ช่วงระหว่างสะพานคอนกรีตเกือบถึงเขตสถานีตำรวจภูธรนาข่า - บริจาคที่ดิน 1 ไร่ เพื่อทำสำนักงานไฟฟ้าตำบลนาข่า - บริจาคที่ดินบริเวณสี่แยกกลางบ้าน เพื่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้านนาข่าและทำร้านค้าชุมชน (สหกรณ์หมู่บ้าน)

        คติประจำใจ : ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงหรือต่ำอยู่ที่ทำตัว

         วิสัยทัศน์ : ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำความดี เชื่อในหลักธรรมคำสอนเสมอว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว คำขวัญ: ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

รับเกียรติบัตรจากนายอำเภอวาปีปทุม บริจาคที่ดินสร้างศาลาประชาคมบ้านนาข่า


ร่วมปลูกป่ากับฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม

คอมเมนต์   

 
0 #55 upijaburag 2563-12-03 01:19
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxil Buy Amoxicillin Online Without Prescription dxr.ryfi.nakhaw it.ac.th.nuh.hi http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
อ้างอิง
 
 
0 #54 klaciwikizam 2563-12-03 00:52
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500mg Dosage Amoxicillin ygn.ldlb.nakhaw it.ac.th.qgh.ct http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
อ้างอิง
 
 
0 #53 aoweyxitepa 2563-12-03 00:45
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxicillin Online Amoxicillin bsl.bfsb.nakhaw it.ac.th.ygi.pn http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
อ้างอิง
 
 
0 #52 ubelenisud 2563-12-03 00:36
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxil Online 18 sat.zpei.nakhaw it.ac.th.xyh.rx http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
อ้างอิง
 
 
0 #51 inegomeuce 2563-11-06 14:22
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - 18 Buy Amoxil Online mpv.umgh.nakhaw it.ac.th.mxb.mm http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
อ้างอิง
 
 
0 #50 lowuodnofulet 2563-11-06 14:07
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin Amoxicillin 500 Mg hgd.pfvl.nakhaw it.ac.th.nji.ls http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
อ้างอิง
 
 
0 #49 uoseowowili 2563-10-15 03:10
http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Buy Amoxicillin Online Amoxicillin 500mg Capsules wkf.atya.nakhaw it.ac.th.xlz.dm http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
อ้างอิง
 
 
0 #48 ukitinuq 2563-10-15 02:50
http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin No Prescription Amoxicillin plc.erfi.nakhaw it.ac.th.qmi.qq http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
อ้างอิง
 
 
0 #47 Marsha 2563-09-22 08:24
I am еxtremely impressed with your ԝriting skiⅼls ass well as with the layout on үour blog.
Is this a paid theme or diԀ yօu customize it yourself?
Anyway keеp up the excellent quality writing, it's rare to see a
nice blog like this one nowadаys.

Check out my blog post; here; Marsha: https://www.max2play.com/en/forums/users/taylachatterton/,
อ้างอิง
 
 
0 #46 Dulcie 2563-09-22 08:21
My pɑrtner and I stumbled over here - Dulcie: https://uzbekseks.info/user/AnneHely16/, from a
different website and thought I might as well cһеck things out.

I like what I see so i am just followіng you. Look forward
to looking at your web paɡe for a second time.
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช